Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului

Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului

Proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune

Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” – Axa Prioritară 1 – “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din România la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate.

Proiectul “Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului” având ca obiect dezvoltarea și reabilitarea, la nivel regional, a infrastructurii de apă și canalizare, în zona de operare a Gospodărie Comunală S.A. (Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Covasna), în scopul respectării la nivel regional a angajamentelor luate de România prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu și a Directivelor Europene în vigoare privind calitatea apei potabile și tratarea apei uzate.

Proiectul finanțat în cadrul programului Operațional Sectorial de Mediu, este derulat pe o perioadă de 9 luni, având o valoare totală eligibilă de 32.204.180 lei, din care 28.391.206 lei reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.