Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului

Beneficiar

Beneficiar proiect

Gospodarie Comunala S.A – operatorul regional pentru judetul Covasna – beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului “Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului”. Conform Notei privind aprobarea proiectului cu nr. 13421/VR/04.09.2015 a Comisiei Europene, cu nr.59482 de inregistrare in SMIS-CSNR.